Antwoorden op Kamervragen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de investeringen van ABP in de intensieve veehouderij. De Tweede Kamerleden Van Raan, Vestering en Teunissen (allen PvdD) hebben de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 06-10-2022
Documentdatum 05-10-2022
Onderwerp Veehouderij

Publicaties