Overeenkomst met NAM zandsuppletie

Omschrijving

Het document bevat een kopie van een overeenkomst  tussen het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over aardgaswinning en aanvulling van zand (suppleties) in de Waddenzee. De overeenkomst ging in op 1 januari 2007.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 23-06-2021
Documentdatum 23-06-2021
Onderwerp Natuur en biodiversiteit

Publicaties