Ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 2021.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 03-06-2020
Documentdatum 03-06-2020
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties