VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2017

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 16-05-2018
Documentdatum 16-05-2018
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties