Toelichting technische maatregelen reductie magneetvelden

Omschrijving

In dit document staan de technische bronmaatregelen die genomen moeten worden bij nieuwe netcomponenten of bij wijziging van bestaande netcomponenten in het elektriciteitsnet. De maatregelen hebben als doel om magneetvelden te verminderen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 16-11-2022
Documentdatum 16-11-2022
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties