Te verstrekken documenten

Omschrijving

Te verstrekken documenten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Integratie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-07-2019
Documentdatum 17-07-2019
Onderwerp Gezichtsbedekkende kleding (in de media 'boerkaverbod')

Publicaties