Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Natuur en milieu
  • Energie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-10-2022
Documentdatum 21-10-2022
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Energielabel woningen en gebouwen

Publicaties