AWTI-werkprogramma 2019

Omschrijving

Werkprogramma van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). In 2019 zal de AWTI zich bezighouden met vier thema’s: transities, nieuwe technologieën, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Onderzoek en wetenschap
  • Ondernemen
  • Inrichting van de overheid
  • Natuur en milieu
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 18-09-2018
Documentdatum 31-08-2018
Onderwerp
  • Wetenschap
  • Ondernemen en innovatie
  • Rijksoverheid
  • Duurzame economie

Publicaties