Handreiking markt en overheid

Omschrijving

De handreiking markt en overheid beoogt helderheid te geven en handvatten te bieden voor overheden die met de wet te maken krijgen. In een beslisboom wordt stap voor stap ingegaan op de vragen die overheden dienen te beantwoorden om te bezien of de wet op hen van toepassing is.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 05-07-2012
Documentdatum 01-07-2012
Onderwerp Mededinging

Publicaties