Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid)

Omschrijving

Deze handreiking ondersteunt werkgevers bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik binnen de organisatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezondheidsrisico's
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Brochure
Geldig van 08-03-2021
Document creatiedatum 30-12-2020
Onderwerp
  • Alcohol
  • Drugs

Publicaties