Nota van wijziging bij Verzamelwet IenW 2019

Omschrijving

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019. Het wetsvoorstel houdt verband met wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van de Arbeidstijdenwet.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-09-2020
Documentdatum 14-09-2020
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties