Besluit tot instelling van het Noordzeeoverleg (Besluit Noordzeeoverleg)

Omschrijving

Het besluit richt zich op overleg tussen het Rijk en de sectoren energie, natuur, voedsel/visserij en zeevaart over voorgenomen kernbeslissingen van de overheid over de Noordzee.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Scheepvaart
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Energie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 30-06-2021
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Scheepvaart en havens
  • Visserij
  • Duurzame energie

Publicaties