Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Omschrijving

Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 30-06-2022
Documentdatum 29-06-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties