Ontwerpbesluit voor wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad

Omschrijving

Het ontwerpbesluit gaat onder meer over wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 11-01-2019
Documentdatum 11-01-2019
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties