Toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij Diner pensant Mobiliteitsalliantie

Omschrijving

Toepsraak van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) op 8 oktober 2018 tijdens het diner pensant van de Mobiliteitsalliantie in het Louwman Museum in Den Haag.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 09-10-2018
Documentdatum 09-10-2018
Onderwerp Mobiliteit nu en in de toekomst

De minister verwijst kort naar de indrukwekkende herdenking van het ongeval met de Stint in Oss, waarbij zij ’s middags aanwezig was, en spreekt daarna de toespraak uit-

Dames en heren,

Allereerst hartelijk dank voor uw uitnodiging en de gelegenheid die u mij biedt om eens een avond in dit fraaie museum door te brengen. Ruim 250 automobielen, waarvan de oudste uit 1886. 1 van de mooiste autocollecties ter wereld, wordt wel gezegd.

Wat een rijke geschiedenis, en wat een ongelooflijke ontwikkelingen. Het is goed dat we hier zijn vanavond. Want één blik op de Patent Motor Car van Karl Benz uit 1886 laat ons zien waar we vandaan komen.

Een rijke geschiedenis, met een even rijke toekomst. In 1898 schrijft de Kampioen 'het is te voorzien, dat het vervoermiddel der toekomst voornamelijk door elektrische drijfkracht zal worden bewogen.'

Beste Frits, uw clubblad is al 120 jaar zijn tijd vooruit!

Dames en heren,

Ik ben heel blij de Mobiliteitsalliantie. U verenigt veel verschillende organisaties, verschillende takken van sport en verschillende belangen.
Verschillende belangen, maar gezamenlijke doelen. Zorgen dat mensen altijd van A naar B kunnen komen. Veilig, duurzaam, snel en comfortabel.
In het zojuist geschetste deltaplan adresseerde Frits van Bruggen een aantal trends en ontwikkelingen die ons voor urgente opgaven stellen.  

We wonen in een klein land, met steeds meer inwoners die steeds dichter bij elkaar gaan wonen. In Nederland ligt 139.000 km. rijksweg, 7.000 km. spoor. Onze treinen rijden bij elkaar 400.000 km. per dag. 10 keer de wereld rond! We hebben het drukst bereden spoorwegennet en het dichtste wegennet van Europa. En de komende jaren zullen daar alleen maar meer mensen gebruik van gaan maken.

In 2030 zal de vraag naar transport en vervoer verder zijn toegenomen. En de manier waarop we mobiliteit organiseren zal sterk zijn veranderd. Mobiliteit als dienst, on demand, een web van big data waaruit continu de meest optimale reis kan worden voorgesteld. Met een eenvoudig en transparant systeem van betalen.

Opgaven en oplossingen, waar we samen mee aan de slag moeten. Samen. Want het nieuwe denken over mobiliteit en logistiek overstijgt de verschillende vormen van vervoer en transport.

Afgelopen voorjaar was ik in India. Daar sprak ik met de CEO van een vervoersbedrijf. Hij vertelde me dat ze graag ‘out of the bus’ denken bij het zoeken naar nieuwe oplossingen. Ik roep u allen op straks ook ‘out of the bus, bike, boot en auto te denken’ als u met elkaar in gesprek gaat over de toekomst van mobiliteit.

We blijven investeren in onze infrastructuur. Tot 2030 komt er weer 1.000 km rijksweg bij. De grote stations zijn aangepakt. Met ‘hoogfrequent spoorrijden’ richten we de dienstverlening op het spoor anders in. Maatregelen om Nederland in beweging te houden.

Investeren in de hardware blijft nodig, maar ik wil de komende jaren vooral een aantal innovaties gaan realiseren. Zoals de Smart mobility agenda.

We zijn er al een tijdje mee bezig. Hoe kunnen we onze wegen, sporen, water en diensten, onze bestaande infrastructuur, beter benutten? Hoe geven we de nieuwe generatie voertuigen een plek op onze wegen?

Als ik naar die prachtige historische auto’s in dit museum kijk, zie ik tegelijkertijd hoe ontzettend snel de ontwikkelingen gaan. En niet zonder gevaren.

Met een land met volle wegen, stille elektrische auto’s en snelle e-bikes moet je niet achter het stuur van je auto of fiets met je mobieltje gaan spelen. Een ‘inkopper’ van jewelste, zou je zeggen. Maar dat is het helaas niet. En het kost slachtoffers. We zien de cijfers weer groeien. Daarom zijn we vorige maand samen de MONO campagne gestart.

En hoe gebruik je al die smartfuncties nou op een veilige manier? We hebben een convenant, en dat is heel goed. Maar het gaat natuurlijk om het gedrag van de bestuurder.

Hier hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe we de bestuurders daarbij kunnen helpen? Met een training advanced driver assistance systems – ADAS – bij elke nieuwe leaseauto? Ligt hier een opdracht voor werkgevers? En wat kunnen werkgevers nog meer doen om filedruk te verminderen?

Afgelopen donderdag hebben wij - rijk, provincies, G5, metropool- en vervoerregio’s – tijdens de Innovation Expo in Rotterdam de Krachtenbundeling Smart mobility gelanceerd. Innovatieve samenwerking. Want Nederland is te klein om dit versplinterd aan te pakken. Ik bespreek graag met u wat de Mobiliteitsalliantie daaraan kan bijdragen.

Big data kunnen helpen om onze routeplanners goed snelheidsadvies, alternatieve routes en vertrektijden te laten geven. Maar hoe kunnen we de beschikbare publieke data inzetten om tot een betere dienstverlening te komen? Hoe komen we tot een effectieve data-uitwisseling tussen overheden en bedrijven? Daar moeten we mee aan de slag.

In de eerste helft van 2019 wil ik de Tweede Kamer informeren over de diversiteit aan data-onderwerpen binnen de mobiliteitssector. Daar zou u zo tijdens het hoofdgerecht eens met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

Maar ik heb nóg wel een suggestie. Hoe kunnen we in Nederland écht anders kijken naar het principe van vervoer en transport? Hoe zorgen we voor de beste samenhang en combinatie van alle mogelijkheden die we hebben?

1 app voor al je reisplannen: Mobility as a Service.

Dit is bij uitstek zo’n onderwerp waar we elkaar bij nodig hebben. Want dit nieuwe concept vraagt veel van u. Namelijk informatie – data - en business delen. En toch is het noodzakelijk om personen- en goederenvervoer efficiënter, duurzamer en goedkoper te maken.

Hierover wil ik graag met uw alliantie in gesprek. Om welke data zou het dan gaan? onder welke condities, en welke waarden vinden we daarbij belangrijk? Hoe brengen we al die handige OV-apps, routeplanners en smartfuncties bij elkaar in een nieuw concept?

Het gaat erom dat iedereen in Nederland voor elke situatie steeds het beste reisplan met voor dat moment het meest geschikte vervoermiddel krijgt. Met de fiets, de trein, stad- en streekvervoer, de auto. Keuzevrijheid – en een vrije, concurrerende markt - is daarbij heel belangrijk.

Mobility as a Service is een soort ‘optimaliseer-machine’. Het kan – en dat zou voor mij een heel belangrijk resultaat zijn – slimme oplossingen bieden om files op de weg en spitsdrukte in de trein te verminderen.

Zoals u weet hebben we in het regeerakkoord afgesproken een aantal pilots uit te werken waarin we een nieuwe relatie tussen vervoer en betaling onderzoeken.

Woonwerkverkeer is een patroon, een vanzelfsprekendheid. En sommige patronen moeten we met slimme, groene en duurzame alternatieven doorbreken.  

Kunnen we verder met bestaande systemen voor reiskostenvergoeding? Hebben we nieuwe systemen nodig? Hoe krijgen we nog meer mensen op de fiets? Zouden we niet naar een bredere toepassing van het ‘mobiliteitsbudget’ toe moeten? Zodat werknemers bewuste mobiliteitskeuzes maken.

En hoe bewegen we die 40% van de werkgevers die helemaal geen reiskostenvergoeding geeft, om dat bijvoorbeeld wel te doen voor de fiets?

Dames en heren,

Het is tijd voor het hoofdgerecht.

Er is veel om over te praten, en ik onderstreep het graag nog eens: u bent voor mij een belangrijke en waardevolle samenwerkingspartner! We hebben hier alle disciplines, kennis en kunde aan tafel. Een groot vermogen aan innovatiekracht! Samen zorgen we ervoor dat Nederland bovenaan de internationale lijstjes van goed georganiseerde mobiliteit staat en blijft staan!

Dank u wel.

Publicaties