Ontwerpbesluit verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Omschrijving

Ontwerp-Koninklijk Besluit over de verlenging van de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 02-06-2022
Documentdatum 02-06-2022
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ontwerp-koninklijk-besluit-inzake-verlenging-samenwerkingsregeling-waarborging-plannen-van-aanpak-landstaken-curacao-en-sint-maarten.pdf