Algemene juridische kaders voor activiteiten van de krijgsmacht in de informatieomgeving

Omschrijving

Juridische kaders voor activiteiten in de informatieomgeving

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 12-05-2021
Documentdatum 06-04-2021
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties