Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit Indonesië - Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit Indonesi_.pdf

Omschrijving

Op 12 mei 2021 is een besluit genomen ten aanzien van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot informatie over adopties uit Indonesië in de periode 1975-1985. De documenten die voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen worden nu gepubliceerd zodat iedereen daar kennis van kan nemen.”

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 12-05-2021
Documentdatum 12-05-2021
Onderwerp Adoptie

Publicaties