Ontwerpbesluit bedrijfsmiddelen Wet digitale overheid (Wdo)

Omschrijving

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Besluit
Geldig van 16-12-2021
Document creatiedatum 15-12-2021
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties