Beantwoording Kamervragen over de salderingsregeling

Omschrijving

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de salderingsregeling. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-09-2022
Documentdatum 22-09-2022

Publicaties