Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

Omschrijving

Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024. Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024 (PDF | 24 pagina's | 2,7 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 31-01-2023
Documentdatum 31-01-2023
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties