Besluit Wob-verzoek over Tata Steel - 2022-19-woo-besluit.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van stoffen door Tata Steel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-03-2023
Documentdatum 09-03-2023
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties