Antwoorden Kamervragen lozingen op de Waddenzee

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Toezicht op lozing door FrieslandCampina-fabriek Bedum in Waddenzee rammelt'. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Natuur en biodiversiteit

Publicaties