Besluit Wob-verzoek ongevallen bij Defensie waarbij wapens en munitie een rol spelen - 07. Arbo Zaakoverzicht 411700236.pdf

Omschrijving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 maart 2018 beslist op een verzoek om informatie openbaar te maken.  Er is gevraagd om openbaarmaking van onderzoeken naar ongevallen door de Inspectie SZW bij Defensie waarbij materieel een rol speelt, met name wapens en munitie. Het gaat hierbij om de periode 2006 tot en met oktober 2017. Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen door de gevraagde informatie openbaar te maken, behoudens de daarin opgenomen persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 19-04-2018
Documentdatum 09-03-2018

Publicaties