Kamerbrief over Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030

Omschrijving

Minister Schouten (LNV) stuurt het rapport 'Effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030' naar de Tweede Kamer.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-07-2021
Documentdatum 15-07-2021
Onderwerp
  • Landbouw en tuinbouw
  • Duurzame economie

Publicaties