Aanvullende aanwijzing maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 7 augustus 2020

Omschrijving

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's met een aanvulling per 7 augustus 2020 op de verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De aanvulling heeft betrekking op introductie-activiteiten voor studenten (mbo, ho en wo) en eet- en drinkgelegenheden. Op basis van deze opdrachten stellen de Veiligheidsregio's noodverordeningen op.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Ziekten en behandelingen
  • Veiligheid
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 07-08-2020
Documentdatum 07-08-2020
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Infectieziekten
  • Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Publicaties