Concept Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid

Omschrijving

De conceptregeling stelt regels vast voor subsidiëring van initiatieven voor het versterken van de omgevingsveiligheid bij industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. De subsidieregeling geldt voor de periode 2022-2027.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 01-11-2021
Documentdatum 01-11-2021
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties