Factsheet Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

Omschrijving

Alles begint bij een thuis. Het is het startpunt. Vanuit daar kan iemand vooruit. Daarom staat in het nieuwe Actieplan Dakloosheid het behouden van een thuis centraal of het zo snel mogelijk krijgen van een nieuw stabiel thuis. De ambitie is: in 2030 heeft iedereen een thuis.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Wonen
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties