Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

Omschrijving

Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bodem
  • Wonen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 09-09-2019
Documentdatum 09-09-2019
Onderwerp
  • Bodem en ondergrond
  • Omgevingswet

Publicaties