Beslisnota bij Kamerbrief over theoretisch onderzoek naar injectie met data van het Groningenveld

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-11-2022
Documentdatum 24-11-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties