Beslisnota bij Kamerbrief verslag AIIB jaarvergadering 2022

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Dienstensector
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-03-2023
Documentdatum 16-03-2023
Onderwerp Financiële sector

Publicaties