Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 21-04-2021
Documentdatum 21-04-2021
Onderwerp
  • Woning huren
  • Huis kopen
  • Woning verhuren

Publicaties