Beslisnota bij Kamerbrief over verduurzaming van de zorg

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorginstellingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 04-11-2022
Documentdatum 04-11-2022
Onderwerp Duurzame zorg

Publicaties