Grensverleggende IT Voortgangsrapportage 2022-2

Omschrijving

Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project1. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote Projecten wordt gerapporteerd. De uitgangspuntennotitie vormt, met de Regeling Grote Projecten, de leidraad voor deze voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage geeft de actuele stand van zaken over de rapportageperiode en de wijzigingen ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-1 weer.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Kenniseconomie
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 30-03-2023
Documentdatum 29-03-2023
Onderwerp
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Rijksoverheid

Publicaties