Beslisnota Kamerbrief varend ontgassen CD Maritiem 8 december 2022

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties