Nota ter ondertekening - Kamerbrief maatregelen examens 2022

Omschrijving

De nota verzoekt om akkoord voor verzending van de Kamerbrief besluit eindexamen vo 2022.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 17-12-2021
Documentdatum 17-12-2021
Onderwerp Eindexamens voortgezet onderwijs

Publicaties