Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

Omschrijving

Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Natuur en milieu
  • Criminaliteit
  • Bodem
  • Kenniseconomie
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 14-09-2021
Documentdatum 14-09-2021
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Ondermijning
  • Bodem en ondergrond
  • Circulaire economie
  • Natuur en biodiversiteit

Publicaties