Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

Omschrijving

De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Werk
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 09-02-2023
Documentdatum 09-02-2023
Onderwerp
  • Werken in het onderwijs
  • Financiering onderwijs

Publicaties