Geactualiseerd interdepartementaal beleidskader Nederlandse historische scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen in den vreemde

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Cultureel erfgoed
  • Defensie
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 26-02-2019
Documentdatum 25-02-2019
Onderwerp
  • Erfgoed
  • Defensiematerieel

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: geactualiseerd-interdepartementaal-beleidskader-nederlandse-historische-scheepsvondsten-en-scheepsvindplaatsen-in-den-vreemde.pdf