Besluit op Wob-verzoek over de Da Vinci basisschool in Zoetermeer

Omschrijving

Besluit op verzoek om informatie openbaar te maken over de Da Vinci basisschool in Zoetermeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-01-2019
Documentdatum 15-01-2019

Publicaties