Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Omschrijving

Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Ethiek
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 03-02-2014
Documentdatum 03-02-2014
Onderwerp Curatele, bewind en mentorschap

Publicaties