Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

Omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) die de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft opgesteld. De ICV gaat over het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico’s op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in één persoon. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de volledigheid van de ICV en de onderbouwing van inhoudelijke uitspraken.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 25-03-2021
Documentdatum 17-12-2020
Onderwerp Rijksoverheid

Publicaties