Gehoorschade door versterkte muziek

Omschrijving

Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp Gezondheid en preventie

Publicaties