Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 27-09-2016
Documentdatum 26-09-2016

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: regeling-vaststelling-programma-s-van-eisen-basisonderwijs-en-v-so-en-bekostiging-materiele-instandhouding-samenwerkingsverbanden-po-en-vo-2017.pdf