Normenbrief 1 juli 2018 - informatie voor gemeenten

Omschrijving

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1.594,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Ouderen
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 24-05-2018
Documentdatum 24-05-2018
Onderwerp
  • Minimumloon
  • Bijstand
  • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
  • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)

Publicaties