Besluit op Woo-verzoek over berichten tussen Onderwijsinspectie en schoolbesturen - Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over berichten tussen Onderwijsinspectie en schoolbesturen

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over berichten tussen de Inspectie van het Onderwijs en het bestuur van de stichting Progresso te Amsterdam en/of de directie van het Calandlyceum te Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp Vrijheid van onderwijs

Publicaties