Toespraak minister Van Engelshoven bij opening supercomputer Snellius

Omschrijving

Minister Van Engelshoven (OCW) sprak bij de opening van de nationale supercomputer Snellius door Hare Majesteit Koningin Máxima. De opening vond plaats op 16 september 2021. [Let op: het gesproken woord geldt!]

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Onderzoek en wetenschap
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 16-09-2021
Documentdatum 16-09-2021
Onderwerp Wetenschap

Basisklokfrequentie.
Petaflops.
Nodes en cores.
Racks en sockets.

Het jargon om supercomputers te beschrijven is bijzonder bloemrijk. En voor sommigen misschien zelfs wat ongrijpbaar.

Tegelijkertijd is het belang van supercomputers volstrekt helder, zoals net uit het verhaal van professor Dijkstra bleek.

De rekenkracht van supercomputers is onmisbaar geworden, en gaat de wetenschap en onze maatschappij verder brengen.

Om dat mooie vooruitzicht draait het vandaag.

Majesteit,
Beste mensen,

Het is dan ook meer dan terecht dat we de komst van Snellius hier groots vieren, in het bijzijn van dit hooggeëerde gezelschap.

Dat doen we in roerige tijden. Wat er de afgelopen tijd gebeurd is, drukt ons stevig met de neus op de feiten: we staan voor urgente en ingewikkelde uitdagingen:

  • de effecten van klimaatverandering worden steeds heftiger en raken ons steeds dichter bij huis;
  • we hebben allemaal ervaren hoe 1 virus ons leven ernstig kan ontwrichten; en
  • hoewel technologie en kunstmatige intelligentie ons ongekende mogelijkheden bieden, plaatsen ze ons ook voor meer en meer ethische dilemma’s.

Waar we over 10 jaar staan met deze uitdagingen, is onzeker. Maar het staat buiten kijf dat we nu moeten handelen. En dat we de gehele wetenschap hard nodig hebben om het juiste pad voorwaarts te kiezen.

Geavanceerde faciliteiten, zoals Snellius, zijn daarbij essentieel. Dat bleek ook maar weer uit de nieuwe Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, die ik vorige week in ontvangst nam.

Want de datasets, berekeningen en modellen van onderzoekers worden alsmaar groter en complexer. Wijsheid en verbeeldingskracht zijn niet genoeg meer; de wetenschap heeft ook de machtige rekenkracht van supercomputers nodig. En dat geldt inmiddels voor alle wetenschapsgebieden; van de astronomie tot de geesteswetenschappen.

Gelukkig is Snellius een supercomputer die niet alleen razendsnel kan rekenen, maar ook nog eens flexibel is. Het is een machine die stimuleert dat er nog meer samenwerkingsverbanden ontstaan. Tussen onderzoekers en disciplines binnen onze landgrens, en daarbuiten, met onze wetenschappelijke partners in Europa en de rest van de wereld.

Dat succes benadrukt maar meer hoe belangrijk samenwerking in de wetenschap is.

En het is ook nog eens geheel in de geest van Willebrord Snellius, naamgever van de computer. Snellius benaderde vraagstukken niet alleen vanuit zijn eigen vakgebied, de wiskunde, maar vanuit meerdere disciplines, en gebaseerd op het werk van allerlei collega’s.

Zo stuwde de kracht van samenwerking jaren geleden de wetenschapper Snellius vooruit, en brengt die kracht nu, in onze tijd, de supercomputer Snellius tot stand.

Dat verdient een groot compliment aan SURF en de wetenschappelijke gemeenschap. Dankzij jullie samenwerking en inzet hebben we nu een nieuwe, nationale supercomputer om trots op te zijn. Een prachtige prestatie.

Ik kijk dan ook enorm uit naar alle nieuwe kennis die de cores en nodes van Snellius ons gaan brengen. Wie weet zitten er ook een paar spannende ontdekkingen tussen…

Maar eerst is het tijd voor feest.

Het is dan ook hoog tijd om over te gaan tot het belangrijkste gedeelte van het programma: de officiële opening van Snellius door Koningin Máxima.

Rest mij iedereen nogmaals te bedanken en jullie een heel feestelijke dag toe te wensen.

Dank jullie wel.

Publicaties