Afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid

Omschrijving

Brief van minister Ollongren aan de Stichting Expertise¬centrum Regelgeving Bouw (ERB) over de brandveiligheid van versterkingsmaatregelen bij breedplaatvloeren.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 25-04-2019
Documentdatum 24-04-2019
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties