Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Natuur en milieu
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 14-09-2023
Documentdatum 14-09-2023
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties