Beslisota bij nota naar aanleiding van het verslag Goedkeuring Verdrag wederzijdse rechtshulp en Goedkeuring verdrag uitlevering

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Internationale betrekkingen
  • Internationale betrekkingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-06-2023
Documentdatum 30-06-2023
Onderwerp
  • Internationale vrede en veiligheid
  • Verdragen

Publicaties